START

Cirkulær økonomi er grundpillen i etableringen af det cirkulære samfund. Det er et bud på en ny samfundsøkonomi, som først og fremmest passer på de ressourcer, samfundet allerede indeholder. Det betyder, at alle de ting, vi omgiver os med i hverdagen, på job eller i fritiden, tillægges en værdi og herved betydning for samfundets videre udviklingsmuligheder. Opretholdelsen af denne værdi sker fortrinsvist igennem reparation, redesign, genbrug eller genanvendelse.

 

I tilknytning til nærværende undervisningsmateriale er der udarbejdet fire kortfilm, som enten kan ses i rækkefølge eller hver for sig. Den første film er en generel introduktion til cirkulær økonomi. Film II har forbrugeren i fokus, Film III handler om virksomhedernes rolle, og Film IV tager fat i lokale initiativer.

 

På samme måde som filmene er selve undervisningsmaterialet opdelt i fire dele. Materialet er rodfæstet i Samfundsfag [A B C]; men er oplagt til mange andre fag og som flerfagligt forløb [ff]. VEJLEDNINGEN forklarer mulighederne.

 

Introduktionen (I) til den Cirkulære Økonomi begynder med at beskrive, hvordan alt fra naturens hånd bevæger sig i cirkler, og hvordan menneskets udvikling i stigende grad er blevet det diametralt modsatte - nemlig lineært. I en lineær økonomi udvindes ressourcer > produkter fremstilles > vi køber og bruger produkterne > for til sidst at smide dem i et hul i jorden eller brænde dem af.

 

Men da vi er ved at løbe tør for en række af selv livsvigtige ressourcer, er det i stigende grad blevet problematisk, at ressourcerne går til spilde. Løsningen hedder cirkulær økonomi, og her bliver tre principper helt centrale:

 

- Vi skal forbruge langsommere - dvs. have de samme produkter i længere tid.

- Vi skal forbruge mindre - dvs. anvende færre ressourcer.

- Ressourcerne skal føres tilbage - dvs. så lidt som muligt ender som affald.

I Del (II) af undervisningsmaterialet sættes rammen for en helt almindelig families forbrug. Paradoksalt nok kommer vi til at forstå, at selv et almindeligt forbrug er ekstremt, når man indtænker, hvor få ressourcer vi har til rådighed i samfundet. Men fordi der er så mange ting, vi kan gøre eller blot justere i vores hverdag, er det en handlingsrettet og positiv historie, som alle kan vælge at tage til sig.

 

Alle tre principper i den cirkulære økonomi er vigtige; men kræver indlysende nok, at vi ændrer adfærd. I den forbindelse synes det at være klart, at vi som forbrugere ikke til fulde kan ændre adfærd, hvis virksomhederne ikke begynder at tilrettelægge deres produktion ud fra helt nye kriterier og formål. Derfor handler Del (III) om virksomhedernes rolle i det cirkulære samfund. Her peger meget på, at vi bliver nødt til at udfordre nutidens forretningsmodel. Det betyder bl.a., at fremtidens virksomheder skal vægte kvalitet og holdbarhed i produktionen og indtænke genanvendelse af ressourcerne i produkterne, når de bliver kasseret.

 

Efter at have arbejdet med hvordan virksomheder kan være en positiv medspiller i det cirkulære samfund, er det til sidst (IV) tid til at se på, hvordan man lokalt kan bidrage til opbygningen af det cirkulære samfund. Her skal der konkret arbejdes med, hvordan man kan iværksætte initiativer som byttemarkeder, deleordninger, genbrug og ikke mindst hvilken organisering, der afhænger af stat, kommune, virksomheder, lokale miljøinitiativer m.v.

 

Der bliver mulighed for konkret og innovativt at arbejde med egne initiativer inden for cirkulær økonomi. Og fordi mange af tidens udfordringer er globale, vil opgaverne også række ud mod fjerne kontinenter og have international karakter. Vi har kun én planet, men i dag forbruger vi, som om vi har tre til rådighed!