1.10 Fra lineær til cirkulær II

 

 

Opgave 1.10

 

I dag brænder vi store mængder affald af hvert år. Find ud af hvor meget, og hvad det er, vi sender til forbrænding i Danmark. Beskriv selve processen.

 

Find dernæst ud af hvad der over tid sker med de forskellige affaldsfraktioner, efter at de har været igennem et forbrændingsanlæg.

[ff]

Fra lineær til cirkulær II

 

En måde at betragte den cirkulære økonomi på er at se, hvordan materialer indføres i >>> bevæger sig inden for >>> og i sidste ende forlader økonomien >>> for så at vende tilbage >>> og i samme eller i en anden form tage endnu en omgang i systemet.

 

Med den cirkulære økonomi ender plastik ikke i havet, gas, olie og kul ender ikke i atmosfæren, og marken mister ikke vigtige næringsstoffer, som planter ikke kan undvære. Der skal derfor ikke tilføres f.eks. fosfor fra miner i fjernt liggende lande. I princippet kan alt recirkuleres.

 

Den store udfordring er at lade så lidt som muligt gå til spilde. Målet er et forbrug, hvor naturen ikke ødelægges. Det vil sige, at de naturlige processer skal indgå i et samspil med samfundets mange aktiviteter. Sådan var det engang, men nu har vores forbrug nået et niveau, hvor naturen ikke kan følge med. Vi bliver derfor nødt til at tænke naturen ind i vores økonomiske system.