1.17 Tre eksempler

 

DE TRE PRINCIPPER I CIRKULÆR ØKONOMI

 

i) Vi skal forbruge langsommere,

 dvs. vi skal have de samme produkter i længere tid.

 

ii) Vi skal forbruge mindre,

dvs. vi skal bruge færre ressourcer.

 

iii) Ressourcerne skal føres tilbage,

dvs. så lidt som muligt ender som affald.

Tre eksempler

 

Fødevarer - Grundstoffet fosfor (P) er et vigtigt næringsstof, som pga. nutidens produktionsform kontinuerligt tilføres markerne. Uden fosfor kan man ikke dyrke afgrøder. Som det er i dag, forsvinder 75 pct. af fosforen på sin vej fra jord >>> bord >>> affald. Problemet er, at Jordens fosfor-forekomsterne er ved at slippe op. Med en cirkulær tankegang vil fosfor finde vej tilbage til markerne (iii). Det vil betyde, at vi i langt højere grad skal indsamle madrester og gentænke den måde, vi bruger kloakkerne på. Et større fokus på plantebaseret mad vil også mindske presset på markerne markant og betyde, at der skal produceres mindre (ii).

 

Tekstiler - Produktionen af tøj kræver store mængder vand og sundhedsskadelige kemikalier. Op mod 2 mia. mennesker vil være berørt af vandmangel allerede i 2025. Med en cirkulær tankegang vil tøjproduktionen være langt mindre (ii). Det skal ske ved at gentænke vores behov og størrelsen på vores garderobe. Kvalitet og holdbarhed vil være i top, og så bør det være normalt at reparere tøjet i stedet for at smide det ud og derved forbruger tøjet langsommere (i). I sidste ende skal ressourcerne genanvendes.

 

Elektronik - En computer indeholder en lang række ressourcer, som kræver utroligt meget energi at udvinde. På grund af minedrift skabes der 1,5 tons affald, hver gang der produceres en computer. Med en cirkulær tankegang vil elektronik være samlet på en sådan måde, at det let kan adskilles. Det vil muliggøre opgradering, reparation, genbrug og genanvendelse. Hvorfor skifte hele computeren ud, hvis det bare er processoren, den er gal med? Derved skal der produceres færre (ii) komponenter, for i princippet kan alle dele af en computer føres tilbage (iii) til produktionen.