1.5 Ressourcemangel II

 

 

Opgave 1.5

 

Beskriv hvordan vi bruger vand i Danmark og hvor det kommer fra. Kan man forestille sig, at man bruger det på en anden måde?

[ff]

 

Hvor meget fosfor importerer Danmark? Hvor kommer det fra, og hvad anvendes det til?

[ff]

 

Undersøg hvilke andre ressourcer på Jorden, der er begrænsede? Hvilke af dem ser ud til at være kritiske inden for de næste 100 år? Hvad vil der ske, hvis de forsvinder?

[ff]

Ressourcemangel II

Et andet eksempel på en mangelvare er fosfor, der som vand er uundværlig for mennesket. Fosfor er et grundstof og en livsnødvendig bestanddel, når planter skal gro. Planter kan simpelthen ikke vokse, uden at der er fosfor tilstede i jorden. Der er blandt førende forskere enighed om, at vi inden for 30 til 100 år vil løbe tør for fosfor, hvis vi som i dag graver det op, spreder det på markerne som gødning for efterfølgende at lade ca. 75 pct. gå til spilde.

 

Vores lineære tankegang bygger på en formodning om, at vi har ubegrænsede mængder af ressourcer til rådighed. En fremtidig mangel på fosfor vil resultere i nogle helt uoverskuelige problemer som følge af global fødevaremangel, som først og fremmest vil ramme verdens fattigste.

 

Danmark har et langt større forbrug af fosfor end de andre nordiske lande. Landbrugets primære produktionsform forårsager, at hovedparten af fosforen udvaskes til vandmiljøet. Det har meget store konsekvenser for livet i søer, åer, fjorde og hav. Hvis man kommer fosfor-spildet til livs, vil man ikke bare afhjælpe en forestående global mangel på fosfor, men også hjælpe vandmiljøet lokalt.