1.6 Økonomisk vækst

 

Opgave 1.6

 

Hvorfor har det nuværende samfundssystem brug for økonomisk vækst?

[abc]

 

Et grundlæggende økonomisk og politisk spørgsmål er, hvilken betydning udviklingen i BNP (GDP) har for den førte politik. Beskriv denne?

[abc]

 

Hvordan påvirker BNP (GDP) PPP, og er det overhovedet muligt at ændre vækstparadigmet politisk?

[ab]

 

Hvad betyder det, at økonomien fordobles?

[ab]

Økonomisk vækst

 

Vores producer >>> forbrug >>> smid væk-samfundsmodel er tæt knyttet til den økonomiske model, vi har bundet samfundet op på. Den skal hele tiden vokse. Økonomisk vækst kaldes det. En central konsekvens af den økonomiske vækst er, at vi hele tiden skal forøge produktiviteten, hvilket igen betyder, at der skal anvendes flere og flere ressourcer til at holde samfundet kørende.

 

I 2017 havde Danmark en vækst på 2,2 pct. En sådan vækstrate medfører, at økonomien fordobles på ca. 30 år. I forhold til den før omtalte ressourcemangel er problemet, at den økonomiske vækst hænger sammen med væksten i vores ressourceforbrug. Når økonomien vokser, er det et tegn på et stigende forbrug af ressourcer >>> stigende forurening >>> højere energiforbrug og dermed også belastning af klimaet.

 

Man kan altså argumentere for, at det er systemets behov for økonomisk vækst, der har bragt os i den situation, vi står i nu.