1.7 Økonomisk afkobling

 

Opgave 1.7

 

Selv om idéen om økonomisk afkobling efterhånden er gammel, er det kun en teoretisk tanke, som ikke i stor stil har været realiseret. Hvordan kan økonomien vokse, uden at der bliver anvendt flere ressourcer?

[ab]

 

Kan man forestille sig en udvikling af samfundet, hvor energiforbrug, miljøbelastning, ressourceforbrug og drivhusgasudledning (CO2,CH4, N2O) falder?

[ab] & [ff]

 

Hvordan kan teknologiske fremskridt skabe et mindre forbrug i samfundet? Giv eksempler fra tidligere fremskridt.

[ab]

 

Økonomisk afkobling

 

På trods af forskellige teknologiske fremskridt, hvor energieffektivitet har været helt centralt, tyder intet på, at vi kommer til at anvende mindre energi og færre ressourcer - herunder vand og fosfor. Vi har altså ikke bare et problem, men et voksende problem og ikke ressourcer nok til at fortsætte væksten.

 

Som beskrevet er økonomisk vækst og en stigende miljøbelastning tæt forbundet. Det interessante spørgsmål er i den forbindelse, om en afkobling er mulig? Altså en situation hvor økonomisk vækst ikke er afhængig af et merforbrug. Idéen om afkobling af økonomi og ressourceforbrug giver god mening, hvis vi skal undgå de skrækscenarier, som den nuværende samfundsudvikling medfører som f.eks. fødevaremangel og klimaforandringer.

 

Tanken om afkobling stammer tilbage til 1972, hvor Romklubben udgav bogen ”Grænser for Vækst”. De analyserede konsekvenserne af befolkningstal, industri- og fødevareproduktion, forurening og forbruget af naturressourcer.