1.8 Flere munde, færre ressourcer

 

 

 

Opgave 1.8

 

FNs udviklingsprogram (UNDP) er tilstede i 166 nationalstater og samarbejder med landene om udviklingsspørgsmål.

 

Beskriv UNDPs fem hovedfokusområder?

[abc]

Flere munde og færre ressourcer

Jordens lagre af livsvigtige ressourcer udtømmes, og mere og mere landbrugsjord udpines på grund af et alt for stort pres, fiskebestandene er i tilbagegang på grund af overfiskeri, ferskvandsressourcerne svinder ind, og vi har allerede set, hvad fremtidens klima vil byde på. Dyrearter uddør med en hastighed, som Jorden ikke har set siden dinosaurerne.

 

Oven i dette skal man medregne, at der i dag lever 7,5 mia. mennesker på Jorden. FNs udviklingsprogram (UNDP) har i en rapport påpeget, at 2.2 milliarder mennesker er fattige eller i risiko for fattigdom. Ca. halvdelen lever for under 10 kr. om dagen.

 

Om 30 år vil vi være 10 mia. mennesker. Alle skal have tag over hovedet og noget at drikke og spise. Befolkningstilvæksten forstærker antagelsen om, at den lineære tankegang er nået til et punkt, hvor den ikke længere understøtter samfundets udvikling, men i stedet bliver en hindring. Vi kan ikke fortsætte et  forbrug, hvor nye ressourcer hele tiden udvindes, og gamle bliver brændt eller begravet i en sammenrodet værdiløs bunke under jorden.