1.9 Fra linær til cirkulær

 Figur 1.9

 

>>> Den øverste pil symboliserer en given produktion i sin nuværende lineære form - fra udvinding af ressourcer til et produkt ender som affald eller anden form for tab.

 

Den lille cirkel viser samme produktion; men hvor ressourcerne vender tilbage til produktionsfasen for at blive brugt igen.

 

Med den store cirkel virkeliggøres den cirkulære økonomi, idet muligheden for at opgradere og reparere produkter for at forlænge deres levetid indgår. Til sidst bliver produktet skilt af med henblik på at genbruge ressourcerne.

 

Bredden på cirklernes grønne streger repræsenterer mængden af ressourcer i et givent produktionssystem. Jo smallere stregen er, desto færre ressourcer er der anvendt.

 

Radius indikerer den tid, det tager for varen at nå rundt i systemet - fra brugbar til ikke-brugbar. Jo større cirklen er, desto længere levetid har en given vare, og jo mindre energi skal der anvendes på at producere nye varer. >>>

 

Fra lineær til cirkulær

For at komme væk fra den destruktive lineære produktionsform er tanken at efterligne alt det, som omgiver os - naturen.

 

Grundidéen er, at alle de ressourcer, vi forbruger, forbliver i et kredsløb, hvor de vender tilbage til deres udgangspunkt. Det vil sige, at vi kan bruge dem igen og igen. Der er altså ikke længere noget, der hedder affald, og økonomien gøres i så vid udstrækning som muligt uafhængig af nye ressourcer.

 

Hele processen drives af vedvarende energi, hvilket primært er sol, vind, vand og jordvarme. Det er en økonomi, hvor vi bevarer produkter og materialer i kredsløb og udnytter deres værdi så længe som muligt.

 

Alt det, der tidligere var affald, forbliver ressourcer, der fungerer som værdifulde bestanddele i nye produkter. Alt har så at sige en værdi.

 

Denne tankegang kaldes for den cirkulære økonomi.