1.2 Den lineære økonomi

 Figur 1.2 >>>

 

Simpel illustration af vores nuværende lineære forbrug. Ressourcer bliver til forbrug, som efterfølgende bliver til affald eller anden form for tab.

 

____________________________

 

Opgave 1.2

 

I Danmark forbruger vi, som om vi har tre jordkloder til rådighed. Derfor er det relevant at spørge, om der er noget, vi kan undvære.

 

Lav en liste og find argumenter for, hvilken betydning det vil have for din hverdag at undvære nogle ting. Lav herefter en prioritering af livsvigtige behov (f.eks. vand) og luksusbehov (f.eks. en tablet). Brainstorm som udgangspunkt.

[abc]

 

Dernæst skal svaret kvalificeres og konsekvensberegnes.

[ab]

 

Den lineære økonomi

Midt i naturens virvar af cyklusser har mennesket introduceret sin helt egen måde at producere mad, tøj, elektronik osv. på. Produktionen har fortrinsvist kun én retning.

 

Vi udvinder ressourcer >>> fremstiller produkter >>> bruger dem

>>> og smider dem i et hul i jorden eller brænder dem.

 

Liv opstår ikke som en følge af den ensrettede produktionsform, som gennemsyrer vores samfund. Meget få råvarer bliver genbrugt, hvilket betyder, at hver gang, vi skal lave noget nyt, skal vi have fat i nye ressourcer.

 

Fordi tankegangen ikke tager hensyn til sit udgangspunkt, kalder man den for den lineære økonomi. Der skabes værdi i form af penge ud af en lang række forskellige ressourcer, hvorefter ressourcerne bliver værdiløse og forsvinder. Det sker, selv om ressourcerne kan anvendes igen. Men som økonomien er indrettet, er det billigere at tage noget nyt end at anvende noget brugt.