2.1 Forbrugeren

2. Forbrugeren

 

Opgave 2.1

 

Kortlæg dine forbrugsvaner over den seneste måned og find alternativer, som kan spille sammen med tankerne i den cirkulære økonomi.

 

Find ligeledes ud af hvordan det vil påvirke væksten, BNP, hvis man generaliserede dit personlige forbrug.

[abc]

Hvor stor en CO2 udledning har du selv, og hvor kan du selv gøre en forskel for at nedsætte den? Hvad skal der til, for at du gør det?

[ff]

Foretag beregninger af hvor meget den danske CO2 udledning fylder i forhold til udvalgte lande, vi plejer at sammenligne os med (komparativ analyse).

[abc]

Det danske forbrug er et af de højeste i verden. Hvis alle levede på samme måde, skulle der mindst tre jordkloder til at forsyne os med energi, mad, tøj, elektronik og alt det andet, vi omgiver os med. I 2017 havde Danmark en vækst på 2,2 pct., hvilket er ensbetydende med en fordobling af forbruget hver 30. år, hvis væksten fortsætter på samme niveau. Det er tre jordkloder mere.

 

Økonomisk vækst og miljøbelastning har altid været tæt forbundne. Når økonomien vokser, betyder det også et stigende forbrug af ressourcer, stigende forurening, større forbrug af energi og dermed også belastning af f.eks. klimaet. Det er netop den kraftige økonomiske vækst og hertil stigende forbrug, der har bragt os i en situation (jf. del I), hvor vi er ved at løbe tør for en række af livsnødvendige ressourcer.

 

De problemer, vi står overfor, vil blive ved med at vokse, så længe vi fortsætter med at leve, som vi gør. Hvis vi i stedet nedsætter vores ressourceforbrug og sætter alle sejl ind på genbrug og genanvendelse vil vi også have ressourcer i fremtiden. Hvis ikke vil den efterfølgende ressourcemangel have uoverskuelige konsekvenser. Heldigvis kan cirkulær økonomi bane vejen frem.

 

For at komme nærmere ind på, hvad vi selv kan gøre for at fremskynde det cirkulære samfund, skal vi her læse om Familien Almindelig, der, som det antydes, har et helt almindeligt forbrug.