2.14 Opretholdelse af værdi

 

Opgave 2.14

 

Undersøg den økonomiske og teknologiske udvikling i udvalgte tredjeverdenslande?

[ab]

Undersøg ligeledes hvordan den øgede velstand i f.eks. Kina manifesterer sig i forhold til forbrug af elektronik?

[ab]

Overvej om en cirkulær tankegang kan være med til at løfte den store andel af fattige ud af deres fattigdom. Et af de helt store spørgsmål i den forbindelse er, om de kan regne med at opnå samme levestandard som os i Danmark?

[ab]

 

Kan man forestille sig at omkostninger forbundet med bortskaffelsen af en computer er inkluderet i nyprisen, så eksempelvis sælger har ansvaret for bortskaffelsen, når tid er? Er det juridisk/lovgivningsmæssigt muligt?

[ab]

Elektronik VI (opretholdelse af værdi)

Vedligeholdelse, reparation, opgradering, genbrug og genanvendelse er alle centrale dele af den cirkulære tankegang, når det handler om elektronik. I den perfekte verden kan man tale om følgende tre skridt som hjælp til at nedsætte forbruget og recirkulere brugte produkter.

 

(i) Hvis man ikke selv kan eller skal bruge et givent elektronisk produkt - f.eks. en mobiltelefon – vil det give mening at finde nogen, der mangler en. Det vil sige, at værdien og funktionaliteten opretholdes, og at der ikke skal produceres en ny mobil til den, som har brug for en.

 

(ii) Hvis ingen kan bruge mobilen, fordi den er for gammel eller langsom, vil det næste skridt være at udskifte dele i den, så den bliver tidssvarende. En sådan renovering/opgradering vil naturligvis kræve, at man kan reparere eller modificere telefonen. Hverken SAMSUNG, HUAWEI, APPLE, HTC, LENOVO, LG, MOTOROLLA, NOKIA eller SONY laver mobiltelefoner, der er designet til opgradering, genbrug eller genanvendelse.

 

(iii) I sidste led af den cirkulære økonomi skilles produktet, som ingen kan bruge, helt ad. På den måde kan materialerne indgå i nye produkter, så eksisterende produkter bliver til ressourcer i nye produkter. Det kræver en hel del af selve produktets design, for i dag kan meget elektronik kun skilles ad ved brug af store mængder energi og ikke mindst arbejdskraft. Det fordyrer genanvendelsen.

 

Det gælder hele tiden om at beholde den værdi, som et givent produkt har. Jo længere man bruger/benytter det, desto længere tid vil værdien opretholdes. Slutværdien for et givet produkt vil være tæt på værdien af ressourcerne i produktet, men kun hvis den let kan skilles af. Jo sværere produktet er at skille ad, desto lavere vil værdien af ressourcerne være pga. af arbejdskraften.

 

Man kan sige, at et ikke-ønsket produkt, der er let at adskille, har en langt højere værdi end et produkt med samme indhold, der ikke er let at adskille.

 

Som den lineære produktion foregår i dag, kan man forestille sig produkter, der efter endt brug har en negativ værdi og derved vil koste flere penge at adskille end værdien af de ressourcer, de indeholder. Det skal vi arbejde os væk fra!