2.15 Tekstiler

 

Polution is nothing but

the resources we are not harvesting.

 

We allow them to disperse

because we've been ignorent of their value.

 

R. Buckmeister Fuller

 

Tekstiler

Tøj handler om, hvordan vi ser ud, og signalerer hvem vi er? Men tøj er først og fremmest det, der beskytter os mod kulde, regn og blæst. I hvert fald når man bor så nordligt som Familien Almindelig. Set i det perspektiv er det paradoksalt, at tøjet, der beskytter os, samtidig har store miljømæssige konsekvenser.

 

Tekstilindustrien opererer næsten fuldstændigt lineært. Store mængder ressourcer anvendes til at producere tekstiler, som efter endt brug i vidt omfang ender på lossepladser eller bliver brændt af. Også selv om mange af de kasserede tekstiler stadig er fuldt ud brugbare.

 

Ellen MacArthur Foundation har estimeret, at 32.000.000.000.000 kr. går tabt hvert år pga. manglende udnyttelse og fraværet af genbrug og genanvendelse af tekstiler. Hvert år udledes der 1.200.000.000 tons CO2, og 500.000 tons mikroplastik skylles ud i havet som en konsekvens af tøjvask.

 

Tekstilproduktionen er verdens næstmest forurenende industri - kun overgået af olieindustrien. Dyrkning af bomuld optager 2,4 pct. af klodens landbrugsjord, men står for 16 pct. af verdens forbrug af insektgifte og 10 pct. af pesticidforbruget.

 

Dermed er bomuld den mest sprøjtede afgrøde overhovedet. Hvert år udsættes 77 millioner bomuldsbønder for sprøjtegifte. Produktionen af tøj står for 10 pct. af verdens samlede CO2-udledning.

 

Drevet af en voksende middelklasse og et stigende per capita forbrug i vestlige lande er tøjproduktionen de seneste 15 år fordoblet. Tekstiler repræsenterer et gigantisk og stadigt voksende problem, der kun venter på en løsning.