2.2 En alm. familie

 

Opgave 2.2

 

Beskriv konsekvenserne af et stigende CO2 indhold i atmosfæren.

[ff]

Find ud af i hvor høj grad indkomstforhold påvirker en families samlede drivhusgasudslip.

[abc]

Hvordan har den øgede globalisering og transport af varer påvirket CO2 udslippet i perioden 1990 >>> nu.

[ab]

En almindelig familie

 

Familien Almindelig består af mor, far, søn og datter og hunden Charlie. De står op om morgenen, spiser morgenmad og smører madpakker. Mor og far arbejder - datter og søn går i skole. Mor kører bil, far cykler ligesom børnene, og indimellem tager de flyveren på ferie. Alle har en mobiltelefon, og i deres hus har de tre fjernsyn, 6 computere, 4 stereoanlæg, 2 DAB radioer og en spilkonsol. Familien spiser ialt 250 kg kød og 600 kg grøntsager om året. De har så at sige et helt normalt forbrug.

 

Familien Almindelig lever som gennemsnittet, men alligevel påvirker deres forbrug miljøet i alt for høj grad. Hvis man bare ser på deres klimaaftryk, ligger det på 19 tons CO2 om året pr. næse. Og det er alt for meget.

 

Før vi mennesker begyndte at brænde store mængder skov, kul, olie og gas af, var koncentrationen af CO2 i atmosfæren på ca. 280 ppm. I dag har forskere målt over 400 ppm, og det tal stiger stadig. Forskere fra Global Carbon Project har anslået, at der blev udledt 37 milliarder tons CO2 i 2017, hvilket er en ny rekord i en lang række af rekorder.

 

Ca. 40 pct. af den CO2, der findes i atmosfæren, kan tilskrives menneskeskabt udledning. Rigtigt meget peger på, at vi skal fjerne CO2 fra atmosfæren. Uden at vi i praksis helt ved hvordan, skal vi altså ikke bare reducere vores udledning af drivhusgasser til 0 tons, men også finde en levevis der nærmest er den diametralt modsatte af brug og smid væk-kulturen. En brug og opbyg-kultur? Den tanke har Familien Almindelig taget til sig.

 

 

We can't solve problems by using

the same kind of thinking we used

when we created them.

 

 

Albert Einstein