2.3 En alm. familie II

 

 

 

Opgave 2.3

 

Hvordan ville din hverdag se ud, hvis det ikke var muligt at komme af med affald, men at alt i stedet betragtes som en ressource?

[abc]

En almindelig familie II

 

Uanset om det er påvirkningen af klimaet eller ressourcemangel, der skal gøres noget ved, er der ingen tvivl om, at Familien Almindelig skal ændre livsstil. Hvis de vil være med til at gøre noget for miljøet, skal de ikke bare nedsætte deres forbrug, men også ændre den måde de forbruger på.

 

Her bliver cirkulær økonomi et godt redskab og en tankegang, der kan være med til at sætte fokus på, hvad der skal til. I det cirkulære samfund er der ikke længere nogen ressourcer, der går til spilde, og kul, olie og gas bliver i undergrunden.

 

Alt bruges igen og igen, hvilket vil sige, at økonomien i så vid udstrækning som muligt gøres uafhængig af nye ressourcer - altså en økonomi, hvor ressourcerne ikke forsvinder eller taber værdi, men hele tiden recirkuleres.

 

Spørgsmålet er, hvordan cirkulær økonomi ser ud i praksis? Hvordan kommer en helt almindelig families hverdag til at se ud, hvis den havde mulighed for at leve i et cirkulært samfund.

 

Det skal vi kigge nærmere på her ved at fokusere på tre områder:

 

>>> Fødevarer, elektronik og tekstiler <<<

 

Men inden vi går videre med de tre områder, er der lige en vigtig detalje som nødvendigvis må præge enhver, der vil noget med cirkulær økonomi. Nemlig affald.

 

Samfundet, hvor cirkulær økonomi er det styrende tankesæt, er jo et samfund uden affald, så hvorfor overhovedet have ordet stående i ordbogen eller bevidstheden? Så affald er hermed slettet i Familien Almindeligs to ordbøger og fire bevidstheder og erstattet af ordet ressource.