2.6 Fødevarer III

 

 

DE TRE PRINCIPPER I CIRKULÆR ØKONOMI

 

i) Vi skal forbruge langsommere,

 dvs. vi skal have de samme produkter i længere tid.

 

ii) Vi skal forbruge mindre,

dvs. vi skal bruge færre ressourcer.

 

iii) Ressourcerne skal føres tilbage,

dvs. så lidt som muligt ender som affald.

Fødevarer III

 

På globalt plan får vi stadigt flere muligheder for at købe kød og i større og større mængder. Paradokset er, at kød (især i Vesten) ikke længere er en delikatesse, men en helt normal del af  kosten, der i de nuværende mængder ikke afspejler et nødvendigt behov.

 

Med andre ord spiser vi noget, vi ikke har brug for, og vi står derfor med et unødigt overforbrug, der belaster miljøet.

 

Når man skal forsøge at inkorporere de tre principper i cirkulær økonomi i en ganske almindelig hverdag, støder man nemt ind i problemer, når det kommer til fødevarer. Det er nemlig umiddelbart svært at forbruge mad langsommere (princip i). Mad handler om at få energi og næring igennem kroppen, og det giver ikke meget mening at gøre det langsommere.

 

Det synes heller ikke umiddelbart at være hensigtsmæssigt at spise mindre (energi). Dog kan man alligevel godt forbruge mindre (princip ii). Og som en helt almindelig familie kan man især gøre to ting.

 

Med landbrugets arealmæssige størrelse og uhensigtsmæssige påvirkning af naturen, er det indlysende, at Familien Almindeligs vej ind i det cirkulære samfund ikke går uden en snak om kød. Det er, om man vil det eller ej, tungen på vægtskålen. I stedet for at bruge markerne (79,8 pct.) til foderproduktion til husdyr, som med et stort spild ender som mad til mennesker, bør man i stedet lave mad til mennesker direkte.

 

Det første skridt for Familien Almindelig er derfor at droppe kødet (så meget som muligt). En analyse fra Coop viser, at 5 ud af 10 danskere mener, at kødforbruget på samfundsplan bør reduceres. Mon ikke der er to i Familien Almindelig, der fører an?