2.8 Fødevarer V

 

Opgave 2.8

 

Grundvandet i Danmark er først og fremmest truet af landbrugets forbrug af kemikalier. Undersøg og prøv at komme med bud på hvad man kan gøre for at sikre rent grundvand i fremtiden?

[ff]

Hvilket potentiale har spildevand, og hvad kan man bruge det til. Hvad er problematisk ved det? Disse fakta skal helst bruges aktivt:

[ff]

Undersøg og diskuter hvorvidt det overhovedet er muligt at omlægge landbruget i Danmark til økologisk drift.

[ab]

Undersøg hvordan danske politikere forholder sig til de her præsenterede fakta om landbruget? Hvordan forholder relevante politiske ordførere sig til det?

[ab]

Undersøg ligeledes hvordan udvalgte interesseorganisationer forholder sig til ovenstående fakta (eks. Landbrug og Fødevarer)?

[ab]

Fødevarer V

 

Fordi Familien Almindelig ikke længere har ordet ”affald” stående i ordbogen og har slettet det fra deres bevidsthed, er de også begyndt se på deres madlavning på en helt ny måde. Før blev gulerodsskræller, blomkålsblade, æbleskrog osv. smidt ud i skraldespanden, hvorefter de blev kørt til forbrændingsanlægget.

 

Nu samles de sammen og ender på et biogasanlæg og omsættes til biogas og gødning. Biogassen anvendes til at producere elektricitet og varme og er dermed med til at mindske behovet for fossile brændsler. Gødningen indeholder vigtige næringsstoffer (fosfor, nitrogen, kalium og kulstof), som føres tilbage til landbrugsjorden og dermed reducerer brugen af kunstgødning (princip iii).

 

Ikke nok med at Familien Almindelig sparer en masse penge i madbudgettet. De lever også sundere med mindre kød.

 

Hvis man eliminerer madspild og nærmest fjerner kødet fra hverdagen, er man kommet langt i sit energi- og ressourceforbrug, når det gælder fødevarer. Samtidig har man gjort plads til en hel del mere natur i landskabet, hvilket automatisk vil bidrage til at øge en ellers skrantende biodiversitet.

 

Hvis man vil gøre det endnu bedre, kan man også vælge økologisk kost og på den måde undgå forurening med sprøjtegifte. Indtil videre har ingen brugt eller forsøgt at bruge sprøjtegifte cirkulært i landbruget - det kan man ikke. Uden sprøjtegifte behøver man heller ikke at lukke vigtige vandboringer pga. giftrester.

 

DE TRE PRINCIPPER I CIRKULÆR ØKONOMI

 

i) Vi skal forbruge langsommere,

 dvs. vi skal have de samme produkter i længere tid.

 

ii) Vi skal forbruge mindre,

dvs. vi skal bruge færre ressourcer.

 

iii) Ressourcerne skal føres tilbage, 

dvs. så lidt som muligt ender som affald.