2.9 Elektronik

Opgave 2.9

 

Hvor mange år siden er det, at vi havde samme type lossepladser i Danmark, som vi i dag benytter i Asien og Afrika? Hvorfor lukkede vi lossepladserne i Danmark, og hvordan kan det lade sig gøre, at vores affald ender i fjerntliggende lande?

 

Find ud af hvad der sker på lossepladser i Asien og Afrika, og hvilke farer mennesker og natur bliver udsat for. Lav en komparativ analyse af hvordan lossepladser/genbrugsstationer ser ud I Danmark samt i et udvalg af afrikanske lande. Sørg for at datamaterialet er sammenligneligt.

[abc] & [ff]

Elektronik

 

Familien Almindelig havde ikke rigtigt tænkt over det; men fremstillingen af elektronik er en meget ressourcekrævende proces, hvori der indgår op til 50 forskellige grundstoffer. Mange er svært tilgængelige, og det betyder bl.a., at én computer med nutidens lineære produktionsform skaber 1,5 tons affald.

 

Ud over forskellige metaller består elektronikprodukter også af plastik, keramik og glas. Plastik er oliebaseret, keramikken kommer fra ler, og glas bliver lavet af sand. Metallerne udvindes i alverdens miner. Det er bl.a. jern, kobber, aluminium, tin, zink, bly, nikkel, guld, sølv og platin.

 

Det kræver mange ressourcer inkl. vand og energi at grave huller, knuse klipper og omsmelte metallerne til brugbare råmaterialer.

 

I 2016 blev der på verdensplan produceret hele 44,7 mio. tons elektronikaffald. Mængden forventes at stige til 52,2 mio. tons i 2021. Kun 20 pct. af elektronikskrottet blev i 2016 beviseligt indsamlet og genanvendt. Værdien af råmaterialerne i den skrottede elektronik er estimeret til mere end 400 milliarder kroner. Elektronikaffald er den hurtigst voksende affaldstype i verden.

 

Der er både miljø- og sundhedsmæssige farer forbundet med skrotningen af elektronik, idet affaldet forurener både luft, vand og jord. Hvis det ikke håndteres korrekt, bringer det folks helbred i fare. Ukorrekt bortskaffelse af elektronikaffald havner i vores forbrændingsanlæg, hvor tungmetaller ender i slagger og røg fra anlægget. Der findes også et utal af eksempler på, at elektronik transporteres til gigantiske lossepladser i Kina og Afrika.

 

Globalt findes der ingen fyldestgørende lovmæssige krav om genbrug og genanvendelse af elektronik.