3.10 KnowledgeCotton Apparel IV

 

DE TRE PRINCIPPER I CIRKULÆR ØKONOMI

 

i) Vi skal forbruge langsommere,

 dvs. vi skal have de samme produkter i længere tid.

 

ii) Vi skal forbruge mindre,

dvs. vi skal bruge færre ressourcer.

 

iii) Ressourcerne skal føres tilbage,

dvs. så lidt som muligt ender som affald.

 

 

 

KnowledgeCotton Apparel IV

 

For KnowledgeCotton Apparel handler det om at fremstille tøj af høj kvalitet, hvilket imødekommer både princip (i) og (ii) i den cirkulære økonomi. Kvalitet er lig med holdbarhed og dermed mindre forbrug. Samtidig imødekommer deres tidløse design og kun to årlige kollektioner idéen om ikke at skifte tøjet ud hele tiden, hvilket også passer godt ind i princip (i) og (ii).

 

For at opfylde princip (iii) vil man umiddelbart tænke, at den økologiske bomuld, som KnowledgeCotton Apparel bruger, skal finde sin vej tilbage til landbruget efter endt brug. Som verden i dag transportmæssigt er skruet sammen, vil dette ikke give mening. En Samsø-kartoffel skal heller ikke finde tilbage til Samsø.

 

I stedet handler det om at skabe et landbrug, hvor ressourcerne, der fjernes, også tilføres. Det er altså ikke nødvendigt, at det er bomuld, der kommer tilbage til bomuldsmarken. Udfordringen for ethvert landbrug er, at jorden ikke degraderes og mister værdifulde næringsstoffer, og at nærliggende områder ikke forurenes (eks. vådområder) som følge af aktiviteterne.

 

Hvis et landbrugsområde passes - underforstået at jorden ikke forringes - findes der nærmest ikke noget bedre eksempel på cirkulær økonomis bagvedliggende tanker. Afgrøder kommer og går - I Danmark en gang om året, i andre lande op til fire gange om året.

 

Det samme kan siges om landbrugets energiforbrug og de drivhusgasser, der heraf følger. Landbruget er en sektor der ved den rigtige dyrkningsmetode kan medvirke til at fjerne CO2 fra atmosfæren. Der sker dog ikke i dag på nogen betydelig skala.

 

Dog har KnowledgeCotton Apparel som virksomhed taget de første skridt. Hver gang, der produceres 25 skjorter, plantes der et træ med potentiale til at absorbere CO2 fra atmosfæren. På den måde går CO2-regnskabet så at sige op. Det er, hvad man kalder CO2-neutralitet, og det agter KnowledgeCotton Apparel at opnå med hele sin produktion i 2025.