3.12 Rødmose II

Opgave 3.12

 

Alle økologiske varer, der er produceret, i EU, kan få det røde Ø-mærke.

 

Hvordan kan man stole på, at det, man køber, rent faktisk er økologisk? Lav en oversigt der beskriver og sammenligner et udvalg af forskellige mærkningsordninger. Tag stilling til hvilke der er bedst for dig, og hvilke der er bedst for miljøet.

[ff]

Gartneriet Rødmose II

Der har været dyrket biodynamisk i Danmark siden 1936. Den holistiske og hensynsfulde landbrugsform udgør en lille, men stigende del af det samlede økologiske landbrug herhjemme - med en fordobling af arealet siden 2008.

 

Alle biodynamiske jordbrug skal som minimum leve op til de økologiske regler og er underlagt økologikontrollen. Det gælder også virksomheder, der forarbejder biodynamiske produkter.

 

Men som Gartneriet Rødmose har gjort, kan man også tilvælge at følge og blive kontrolleret efter de internationale Demeter-regler, der er mere krævende end økologireglerne med hensyn til dyrkning, dyrevelfærd, sundhed samt forarbejdning af produktionen.

 

I biodynamiske jordbrug må der ikke anvendes kunstgødning, kemikalier eller, som på de almindelige økologiske jordbrug, gylle fra konventionelle landbrug. De ser i højere grad end økologer deres jordbrug som en levende enhed. Demeter-landbrug er kort sagt økologi på et meget højt plan.