3.13 Rødmose III

 

 

 

 

Opgave 3.13

 

Lav en aftale med en konventionel, økologisk eller biodynamisk landbruger om at besøge hans eller hendes gård. Lav herefter en beskrivelse af hvor cirkulær gårdens drift er?

[ff]

Gartneriet Rødmose III

Biodynamiske dyrkningsmetoder opbygger jordens muldlag og frugtbarhed, samtidig med at der produceres afgrøder. Det vil sige, at man med metoden ikke tager fra landet uden at give igen. Hvor konventionelt landbrug pga. sin intensive dyrkningsmetode ofte ender med at fjerne kulstof (C) fra jorden, kan økologiske dyrkningsformer opbygge kulstof.

 

Tal viser, at økologisk dyrkede landbrugsjorde har 26 pct. større potentiale for langtidskulstoflagring end de konventionelt dyrkede. Oven i dette har forskning påpeget, at biodynamisk landbrugsjord i gennemsnit indeholder 25 pct. mere kulstof end de rent økologiske jorder.

 

Biologisk mangfoldighed er ofte kendetegnende for biodynamiske gårde. De mange former for liv styrker hinanden - fra de mikroskopiske dyr til heste og køer. Set med biodynamiske øjne er stor mangfoldighed ikke alene biologisk positivt - det giver også gården og de fødevarer, der produceres, mere livskraft. Altså essensen af den biodynamiske dyrkningsform.