3.14 Rødmose IV

 

 

 

 

DE TRE PRINCIPPER I CIRKULÆR ØKONOMI

 

i) Vi skal forbruge langsommere,

 dvs. vi skal have de samme produkter i længere tid.

 

ii) Vi skal forbruge mindre,

dvs. vi skal bruge færre ressourcer.

 

iii) Ressourcerne skal føres tilbage,

dvs. så lidt som muligt ender som affald.

Gartneriet Rødmose IV

Gartneriet Rødmose og lignende biodynamiske gårde er svære at sammenligne med andre landbrug. De kan ikke her og nu producere lige så meget som konventionelle landbrug, men til gengæld degraderer de heller ikke livsgrundlaget på og omkring gården. Det er altså bæredygtighed, der præger det biodynamiske landbrug. Med fokus på udbytte og opbygning af jorden i stedet for kun udbytte kan biodynamikken være vejen frem for fremtidens landbrug. De er uden tvivl langt mere robuste over for tørke og perioder med store nedbørmængder.

 

Produktion på Gartneriet Rødmose er i høj grad cirkulær. Selv om man ikke kan forbruge fødevarer langsommere - princip (i) - da det vil betyde muggen, sur og gammel mad og mangel på kalorier, peger den høje andel af ikke-animalsk produktion på et lavt arealforbrug pr. produceret joule - princip (ii). Det er vedvarende dyrkning af nærigstilførende kløvergræs og efterafgrøder, der sammen med den høje andel af grønsager, giver landbruget mulighed for at opbygge jorden i stedet for at nedbryde den. Hele opbygningen af grundlaget for næste års høst er indbegrebet af princip (iii).