3.15 Fødevarer figur

 

 

DE TRE PRINCIPPER I CIRKULÆR ØKONOMI

 

i) Vi skal forbruge langsommere,

 dvs. vi skal have de samme produkter i længere tid.

 

ii) Vi skal forbruge mindre,

dvs. vi skal bruge færre ressourcer.

 

iii) Ressourcerne skal føres tilbage,

dvs. så lidt som muligt ender som affald.

Figur 3.15

Nedenstående illustration minder om Figur 1.9, men er lavet specielt med henblik på landbruget. Øverst ses det nuværende linære fødevarer-flow, som fører til affaldsdannelse. De to turkise ringe viser et cirkulært forløb uden affald. Bredden på ringene indikerer den samlede mængde ressourcer i systemet.

 

Hvis man forstiller sig et fødevarersystem med mindre fokus på animalske produkter, vil man opnå et mindre ressourceforbrug. Herved kan den turkise ring blive smallere. Højre cirkel illustrerer altså et mindre forbrug, hvor der i højere grad end i den venstre cirkel tages hensyn til de ressourcer, vi har til rådighed.

 

Når man taler om fødevarer, giver det ikke mening at have maden i længere tid. Alle har løbende brug for energi, og derfor taler man ikke om et langsommere forbrug, men om et mindre ressourcekrævende forbrug .