3.16 Opsamling

Opgave 3.16

 

Tag kontakt til en produktionsvirksomhed inden for elektronik, fødevarer eller tekstiler og find ud af, hvordan de forholder sig til de tre principper i den cirkulære økonomi.

[ff]

 

DE TRE PRINCIPPER I CIRKULÆR ØKONOMI

 

i) Vi skal forbruge langsommere,

 dvs. vi skal have de samme produkter i længere tid.

 

ii) Vi skal forbruge mindre,

dvs. vi skal bruge færre ressourcer.

 

iii) Ressourcerne skal føres tilbage,

dvs. så lidt som muligt ender som affald.

Opsamling på virksomhedernes rolle

 

Virksomhederne i dette materiale er udvalgt, fordi de giver en indikation af, hvordan fremtidens virksomheder kan se ud. Den nuværende produktionsform og størrelse, som vores samfund er bygget på, kræver et langt større areal og dermed flere ressourcer, end vi har til rådighed.

 

Vi udvinder råstoffer >>> producerer >>> forbruger >>> og smider væk og lige meget, hvordan vi vender og drejer den virkelighed, vi står i, har vi ikke de tre jordkloder, som vores fortsatte forbrug kræver.  Derfor bliver vi nødt til at tænke anderledes, og virksomhederne spiller en vigtig rolle som forandrende kraft.

 

Så længe, vi fortsætter med at leve, som vi gør, vil de problemer, vi står overfor, blive ved med at vokse. Men hvis vi nedsætter vores ressourceforbrug og retter fokus mod mulighederne i genbrug og genanvendelse, vil vi også have ressourcer til rådighed i fremtiden. Hvis ikke vi ændrer kurs, vil den efterfølgende ressourcemangel have uoverskuelige konsekvenser. Heldigvis kan cirkulær økonomi bane vejen frem.