3.7 KnowledgeCotton Apparel

 

Opgave 3.7

 

Ordet bæredygtighed deles oftest op i økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

 

Undersøg hvordan internationale aktører/arenaer arbejder med bæredygtig udvikling. Inddrag udvalgte FN-organisationer?

[ab]

 

Hvilken økonomisk betydning har det for KnowledgeCotton Apparel at være på forkant med deres konkurrenter? Og hvordan kan det understøtte de større perspektiver i en bæredygtigudvikling (social og miljømæssig)?

 [ab]

KnowledgeCotton Apparel

 

Herretøjsfirmaet KnowledgeCotton Apparel udfordrer status quo i deres branche og har herved sat sig for at være det gode eksempel. Missionen er at ændre den næstmest forurenende industri i verden - tekstilindustrien (se også kap 2.15 & 2.16 & 2.17).

 

For KnowledgeCotton Apparel er de tre principper i den cirkulære økonomi en naturlig del af tøjfirmaets virke. Principperne leverer nemlig en ramme til at opfylde de mål om bæredygtighed, som virksomheden altid har ønsket. Samtidig hjælper den cirkulære tilgang KnowledgeCotton Apparel med at være på forkant med deres konkurrenter.

 

Som firmanavnet antyder, er man hele tiden opsøgende i forhold til den viden, der er nødvendig for at lukke ressourcekredsløb og minimere produktionens miljøbelastning. Herved skabes en bæredygtig forretningsmodel.