3.9 KnowledgeCotton Apparel III

Opgave 3.9

 

Undersøg om den manglende genanvendelse af plastik (85 pct.) skyldes virksomhedernes uvillighed til at tage plastikken tilbage i systemet, eller om det er de folkevalgte politikerne, der ikke stiller tilstrækkelige krav (og gennemfører tidssvarende lovgivning), så mindre afbrændes, ender i havet eller på landjorden (inkl. naturområder)?

 

Foretag evt. en komparativ analyse af relevant lovgivning i for eksempelvis Danmark og Sverige (eller andre lande).

[abc]

KnowledgeCotton Apparel III

 

KnowledgeCotton Apparel anvender ikke udelukkende økologisk bomuld i deres kollektioner, men producerer også tøj af polyesterfibre. Polyester er skabt af terephthalsyre og ethylenglycol, som udvindes af råolie. I stedet for at anvende olie direkte i produktionen, benytter KnowledgeCotton Apparel genbrugsplast fra plastflasker (PET). De skæres op og omdannes til granulat, som efterfølgende bliver til polyesterfibre.

 

Kvalitetsmæssigt er der ingen forskel på nyt eller gammelt polyester. Ved at benytte genbrugt polyester opnås et langt lavere CO2-udslip, idet plastikken ikke hele tiden skal produceres fra nyudvundet råolie. Plastproduktion er en meget energikrævende proces, og i runde tal spares der 1.500 kg CO2, for hver gang 1.000 kg plast genanvendes.

 

I 2018 genbrugte KnowledgeCotton Apparel 2.314.600 flasker. Målet er at nå op på 4,5 mio. i 2020. I Danmark genanvendes kun 15 pct. af plastikken - resten brændes af.

 

Forskere har påpeget, at hvis vi fortsætter med at bruge plastik, som vi gør i dag, vil der allerede i 2050 være mere plastik i verdenshavene, end der er fisk. Der er altså uden tvivl behov for, at flere virksomheder gør som KnowledgeCotton Apparel. Plastik er der nok af i verden, og besparelsen er åbenlys.

 

Udfordringen er at få tøjet tilbage i systemet, så en trøje kan blive til en trøje igen. Men når det er sagt, er det måske ikke nødvendigt at en polyesterjakke bliver til en polyesterjakke igen, hvis den lige så let kan blive til en flaske eller lignende. Det vigtigste er, at ressourcer ikke går til spilde, men finder vej tilbage til en ny form for produktion.

 

Med sin produktion er KnowledgeCotton Apparel med til at give PET-plastikken en vigtig livstidsforlængelse. Det er et betydningsfuldt første skridt.