4.2 Dit gymnasium

Opgave 4.2

 

Lav en kortlægning af dit gymnasiums forbrug. Kom med konstruktive og innovative idéer til, hvordan det samlede energi- og ressourceforbrug kan nedsættes. Medtag de tre principper i cirkulær økonomi og kom med bud på, hvordan produkterne kan holde længere, hvor der kan skæres ned, og hvordan aftjente effekter kan føres tilbage til produktionens udgangspunkt, så så lidt som muligt ender som affald.

 

Bliver skolens lokaler og inventar brugt optimalt? Er der noget, man kan dele med andre uden for og inden for skolen? Beregn det økonomiske potentiale? Hvem og hvad afhænger jeres foreslåede ændringer af (skolebestyrelse, kommunen (affaldsortering), stat mv.).

 

Hvordan får man jeres klassekammerater og lærere til at ændre adfærd?

Hvad siger rektor, og hvad siger skolebestyrelsen?

[ff]

Dit gymnasium

 

Alle undervisningsinstitutioner og de aktiviteter, der her er forbundet, kan forbindes med et ressourceforbrug: 

 

Opvarmning af lokaler og nedkøling af kølerum kræver energi i form af kul, olie, gas, afbrænding af affald, solenergi, vindmøller el. lign. Der købes bøger, kopipapir, blyanter, computere, TV, telefoner, lamper og lyskilder (pærer), stole og borde, mad til kantinen, kaffe til lærerværelset og meget meget mere.

 

Nogen køber nyt, få køber brugt, nogen skruer op for varmen, andre skruer ned. Din lærer tager måske bilen til arbejde, og måske tager du selv cyklen.

 

Alle aktiviteter har indflydelse på ressourceforbruget. Her skal du arbejde med, hvilket forbrug der er tale om, og hvilke miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser forbruget har?