4.3 Den lokale virksomhed

Opgave 4.3

 

Tag kontakt til en lokal virksomhed og lav en beskrivelse af deres aktiviteter, og

hvilken indflydelse de har på omgivelserne - lokalt, regionalt og globalt?

 

Find også ud af hvem og hvad virksomheden er afhængig af. Det vil sige, hvem man samarbejder med, sælger til og køber af.

 

Hvordan kan hele produktionskæden påvirkes i en cirkulær retning?

 

Brug principperne i den cirkulære økonomi, udarbejd en undersøgelse (spørgskema) og find ud af, hvor cirkulært virksomheden agerer? Alt efter hvilke ressourcer, der benyttes, vil der givet være stor forskel på det hensyn, virksomheden udviser.

 

Kom med innovative og konstruktive forslag til, hvad virksomheden kan gøre for at udvikle en cirkulær økonomi-praksis, der imødekommer fremtidens behov.

[ff]

Den lokale virksomhed

 

Alle virksomheder påvirker opgivelserne med deres aktivitet. Nogen forurener direkte, andre indirekte. Nogen producerer selv, andre bytter underleverandører og/eller bygger fabrikker i fjerntliggende egne. Som regel handler det om økonomi.

 

Som med en skole kræver enhver arbejdsplads brug af energi i form af kul, olie, gas, afbrænding af affald, sol, vind el. lign. Indtil vi er kommet et skridt videre, vil energiforbruget være forbundet med et CO2-udslip.

 

Om der er tale om et kontor fuldt af konsulenter, en produktionsvirksomhed eller et landbrug, vil aktiviteterne på den ene eller anden måde være forbundet med et ressourceforbrug. Det har konsekvenser.

 

Mange virksomheder har et ønske om at vokse, men hvis deres aktivitet har en negativ effekt på natur og miljø, vil det være oplagt at spørge ind til, om denne påvirkning også skal vokse?