4.4 Din kommune

Opgave 4.4

 

Har din kommune en affaldsplan, og i så fald hvad går den ud på?

 

Beskriv samspillet imellem kommune og virksomhed/borger? Hvordan påvirker kommunen virksomhed/borger inden for affaldshåndtering?

 

Hvilke materialer genanvendes i din kommune og hvordan? Hvad er argumenterne for at øge genanvendelsen af ressourcerne?

 

Hvilke partier i byrådet/kommunalbestyrelse har en stærk profil på ressourceområdet, og hvad ligger der i den? Hvem vil mere, og hvem mener, at vi gør nok allerede? Beskriv de fremførte argumenter?

 

Kom med innovative og konstruktive forslag til, hvad din kommune kan gøre for at udvikle en cirkulær økonomi-praksis?

[ff]

Din kommune

 

I din kommune administreres mange af de regler, vi som borgere og virksomheder agerer under. Det er bl.a. kommunen, der står for affaldsystemet som alle er afhængige af - uanset om man sorterer eller ej.

 

Selv om man ikke bruger begrebet cirkulær økonomi, arbejder de fleste kommuner løbende med at øge genanvendelsen. Det sker både med hensyn til miljø og økonomi. Flere kommuner ser nemlig genbrug og genanvendelse som en god business-case.

 

Det er kommunen, der bestemmer, hvilke fraktioner man kan sortere i, og det er kommunen, der finder ud af, hvem der efterfølgende skal aftage ressourcerne. Det er vigtigt, at ressourcerne bliver sorteret korrekt, men det er lige så vigtigt, at ressourcerne efterfølgende bliver behandlet korrekt.

 

Her skal det handle om, hvad din kommune gør for at øge genanvendelsen.