4.5 Hvor du bor

Opgave 4.5

 

Undersøg det område, hvor du bor, og find ud af, hvor og hvad der giver mening at være fælles om? Hvad deler I allerede, og hvor er potentialet for at dele mere?

 

Lav en prioriteringsliste over, hvad der giver mest mening at dele og hvor? Medtag forhindringer (infrastruktur, mennesker mv.) og hvordan man kommer uden om disse forhindringer. [ff]

 

Vælg et produkt, som du bruger i din hverdag, og lav en beskrivelse af hele dets livscyklus - fra udvinding af ressourcer til udsmidning eller genanvendelse. Find ud af hvor der bruges vand/energi til at fremstille produktet, og hvor meget CO2 der udledes i forbindelse med produktion og transport? Lav også en illustration af produktets vej fra udvinding af ressourcer til dig som forbruger? Hvordan ser den optimale vej ud?

[ff]

Hvor du bor

 

Uanset om du bor til leje, i ejerlejlighed, andelslejlighed, hus, rækkehus eller langt ude på landet, er der noget, du allerede deler med andre. Måske tænker du ikke på det i det daglige, men Danmark er i bund og grund opbygget af fællesskaber. Ingen ejer det hele, ingen bestemmer over alle. Styrken findes i fællesskabet, og det er her, vi kan finde den fulde udnyttelse og nyttiggørelse af de ressourcer, vi har til rådighed.

 

Lokal forankring af den cirkulære økonomi er vigtig. Det er, hvis borgere i fællesskab efterspørger reparationsmuligheder, at der opstår et potentiale for at etablere f.eks. en reparations-cafe. Hvis kvalitet efterspørges, vil der blive solgt kvalitet. Helt firkantet kan man sige, at hvis der ingen efterspørgsel er, vil der heller ikke være noget salg.

 

Alle stedet er der potentialer for at udvikle den cirkulære økonomi. Men for at det kan lade sig gøre, er det vigtigt, at alle er med.