Relevante links

Relevante links

Her finder du en række relevante links til læsemateriale (pdf), hjemmesider, og et udvalg af virksomheder. Der er lagt vægt på, at det er danske tekster, men dermed ikke sagt tekster på andre sprog ikke er relevante. Ej heller er udvalget af danske tekster udtømte. Der findes mange flere.

 

Som beskrevet flere steder i dette materiale dækker idéen om cirkulær økonomi alle sider af samfundet. Der vil derfor være mange tekster og anden information, der ikke bruger termen cirkulær økonomi; men som alligevel kan være relevante.

 

Eksempelvis vil det meste der har med affaldsdannelse, genbrug og genanvendelse at gøre relatere sig til cirkulær økonomi. Det samme kan siges om hele diskussionen omkring bæredygtighed.

 

Lad endelig disse links være en hjælpende hånd i det spændende arbejde du/I skal igennem.

 

Virksomheder der arbejder med Cirkulær Økonomi:

 

Tekstiler: Better World Fashion 

Biogas: Springkilde & Biotrans Nordic

Mørtel: Kalk

Bionedbrydelig emballage: Ecoxpac A/S

Plast genbrug: Aage Vestergaard Larsen A/S

Plastkasser: Pack and Sea A/S