Elevvejledning

Elevvejledning

Nærværende undervisningsmateriale henvender sig til dig, der er studerende på en af de danske ungdomsuddannelser (STX, HTX, HHX, HF etc.). Materialet tager udgangspunkt i fire film, der hver især behandler forskellige dele af den såkaldte cirkulære økonomi. Der er tekstuddybninger samt arbejdsspørgsmål til hver film, som således kan fungere som afsnit/kapitler.

 

Det er som udgangspunkt oplagt at bruge tekstmaterialet i Samfundsfag, men du kan også benytte materialet i andre fag (Fysik, Kemi, Biologi, Historie, Dansk, Informationsteknologi m.fl.). Det er ligeledes nærliggende at anvende  materialet i et flerfagligt forløb [ff] og/eller som inspiration til din SRO, SRP og SSO (HF).

 

Du vil stifte bekendtskab med nogle af de store udfordringer, vi står overfor som individer, som nation og som en del af verdenssamfundet. Både film og tekstmateriale er sammensat, så du kan bruge det, uanset om du har Samfundsfag på A, B eller C niveau.

 

Det anbefales derfor, at du/I arbejder med alle fire film/afsnit for på den måde at fuldende forløbet og forståelsen for, hvad cirkulær økonomi er. Det er dog også muligt at lade en udvalgt film og dertil hørende tekstmateriale og spørgsmål indgå som en del af et andet forløb. Det kan f.eks. være, at du skal holde et oplæg i Psykologi, hvor du skal komme ind på, hvilke faktorer, der påvirker vores valg af gadgets som en del af vores samlede forbrug. Det kan også være, at du skal arbejde med biologisk nedbrydelige materialer i hhv. Biologi og Fysik/Kemi. I sådanne tilfælde kan l/du hente inspiration i både film, tekstmateriale og arbejdsspørgsmål.

 

Du kan være sikker på at få dækket alle de faglige mål for Samfundsfag, hvis du arbejder med det samlede materiale. Derudover dækker materialet også store dele af kernestoffet inden for Politik og Økonomi. Sociologi og International Politik fylder lidt mindre, men vil kunne udfoldes alt efter dit fokus.

 

Alle arbejdsspørgsmål er forsynet med niveauangivelse for Samfundsfag [a b c] samt en angivelse af, hvor det vil være relevant at lade materialet indgå i et flerfagligt forløb [ff].